Đường  xưa mẹ đưa con đi
Từ Quang Trung sang nhà trẻ
Đã nhạt nhoà những dấu chân,
Những vết mòn xe đạp gỉ.

Đường hoa sữa rắc li li
Dẫn con sang hè tất tả?
Chiều mẹ lại đưa con về,
Xếp hàng mua đường, mua sữa.

Con đường mẹ đưa con đi.
Bây giờ ai còn nhắc nữa?
Họa chăng còn hương hoa sữa
Toả thơm đến tận bây giờ.

Con đường khuất giữa toà nhà
Bây giờ lên tầng cao vút,
Xe máy rú gào tăng tốc,
Con đi, hàng cây nghiêng nghiêng.

Chỉ còn lủi thủi bóng con
Đưa mẹ vào khoa cấp cứu.
Đường hoa sữa vụt biến nhanh.
Con theo đi đi líu ríu.

Tim mẹ đập mong manh yếu,
Lùi dần con đường ngày xưa,
Chỉ còn con gái bơ vơ
Đưa mẹ vào trong bệnh viện.