gói lại mùa hoa sữa
thả chìm ký ức xưa
sương vu vơ nương gió
đêm đi trong vật vờ

lang thang qua phố cổ
dắt bóng mình đi chơi
gặp người quen rất cũ
vất vả một nụ cười

lấm tấm cánh trắng ơi
một đường vòng ngan ngát
mấy mươi năm trên vai
mỗi thu về... mỗi khác!


1992

Nguồn: Du duơng, NXB Phụ nữ, 1996