15.00
Đăng ngày 10/06/2019 22:13, số lượt xem: 217

Ta thường huyễn hoặc có hoặc không
Có hay không có, có lại không
Ở đời, chuyện lạ nào chẳng có
Hoạ chăng là chưa phải đến mình.