25.00
Đăng ngày 10/03/2018 20:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Ái Lạc Hoa vào 10/03/2018 21:54, số lượt xem: 887

Ánh vàng soi tỏ đêm thâu
“Trăng kia không ngủ còn sầu mong chi?”
Nói trong hơi gió thầm thì
“Hộ ai kể nỗi xuân thì chóng qua.”
Lòng thầm tiếc, dạ xót xa
“Em nay 24 đã già rồi sao?”