Xin trong như ngọc, sáng như gương
Giữ chút lòng son, chút kiên cường
Dẫu đời dài, rộng, lòng người hẹp
Ta vẫn còn hy vọng, yêu thương