Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2022 06:39, số lượt xem: 107

Yêu là tiếng đập của buồng tim,
Giữa chốn nhân gian chẳng phải tìm.
Là nhạc dịu dàng vương cánh bướm,
Là lời ríu rít giữa muôn chim.
Là thương ai sao lòng rộn rã,
Là nhớ ai mà dạ lặng im.
Có phải khi yêu là tất cả,
Yêu là nhịp thở của muôn tim..