Chiều lên trên đỉnh mù sương,
Gót chân em nhỏ,phố phường chênh vênh.
Tháng ngày ấp-ủ buồn nghiêng,
Tuổi quê còn gởi trên miền luỹ xa.
Mùa thu con nước bao la,
Những tình thưong cũ la- đà tháng năm.
Gặp em xin nhớ một lần,
Một lần thôi nhớ một lần thôi quên.
Bây giờ nguồn nước đão điên,
Nên tình yêu cũng nặng niềm ưu tư.
Nẽo xuân em lạc bao giờ,
Bàn tay son sắt ngại ngờ tháng năm.
Anh về phố cũ xa xăm,
Nửa đêm thức giấc vào thăm phố gầy.
Bây giờ còn lại gì đây,
Tuổi xuân còn một chút nầy tặng em.
Một mai con nước bình yên,
Xin em giấc ngủ trên triền tuổi thơ.