Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/12/2021 05:24, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi vophubong vào 17/02/2022 06:21, số lượt xem: 439

Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người ta.
(Bà Triệu Ẩu)

Đạp cơn sóng dữ quậy ngông cuồng
Chém cá tràng kình dậy biển Đông
Giúp nuớc xây nhà xua giặc mạnh
Dương cờ khởi nghĩa dựng binh hùng
Bồ Điền [1] giữa trận so đao kiếm
Non Việt bên trời lập chiến công
Nữ tướng Nhuỵ Kiều danh nỗi tiếng [2]
Ngàn sau rạng rỡ núi non Tùng [3]

[1] Căn cứ địa xảy ra những trận chiến quyết liệt giữa quân Bà và quân Ngô...
[2] Vị tướng yêu kiều như nhuỵ hoa.
[3] Nơi Bà tuẫn tiết... sau có đền thờ Bà...