Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2022 04:27, số lượt xem: 105

Có trà có rượu cứ mừng xuân,
Trời đất thênh thang dễ muốn dừng.
Thế nước buông chèo nên gác mái,
Vận trời kiếm bạt cũng đành ngưng.
Sông trăng sóng toả thơ muôn ý,
Núi thẳm rừng yên ngủ thẳng lưng.
Trong mộng nghe tràn hương dược thảo
Hằng nga duyên gặp biết đâu chừng...