Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/12/2021 01:17, số lượt xem: 115

Qua sông lội suối lại chèo đò,
Cảnh đẹp ngàn xưa trời đất cho.
Đất phẳng đồi cao ngồi thẳng đứng,
Truông ngoằn núi hẹp lượn quanh co.
Đường đời chớ ngại lên hay xuống,
Cõi thế nài chi chạy với bò,
Một giấc bên thềm say luý tuý,
Ngai vàng điện ngọc há thèm lo?..