Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/11/2021 04:28, số lượt xem: 153

Gieo quả cầu hoa mong được chồng,
Cho tình duyên đẹp, trễ hơn không.
Hoa kia ấp ủ đài sương ngọt,
Bướm nọ say sưa cánh nhuỵ nồng
Lối cũ trăng thề in giếng bắc,
Lầu xưa lời hẹn khắc tường đông.
Xuân về gối mộng bên duyên thắm,
Nhớ gửi cho nhau cánh thiệp hồng