Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/11/2021 04:18, số lượt xem: 132

Bên trời sắc sắc lại không không
Danh lợi mà chi để não lòng
Một cõi phiêu bồng theo gió bụi
Đôi vần thơ thẩn gởi trời trong
Thuyền neo bến cạn tìm đâu cá
Luới thả sông sâu nước rẽ dòng
Bến vắng ngư bà thương réo gọi
Rượu mồi đã sẵn bạn chờ ông.