Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2022 00:55, số lượt xem: 155

Sao vơi lòng biển tình sông đó,
Cuả kiếp giang hồ với nước mây.
Lên bến đò chiều thương kẻ bắc,
Qua sông nắng sớm nhớ trời tây.
Thơ vương khói thuốc sầu vương nhạc,
Rượu hết đàn run phím lạc dây.
Cô lái đò xưa đưa lữ khách,
Buồn ai đôi mắt thấy cay cay…