Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/12/2021 09:18, số lượt xem: 93

Hỏi gió
gió về ngủ ở đâu?
Hỏi mây
mây lạc bến phương nao?
Hỏi hoa
hoa đợi thời thơ mộng,
Hỏi bướm
bướm chờ thuở ước ao.
Hỏi bạn
bạn còn say giấc điệp.
Hỏi em
em đã hé môi đào
Hỏi ta
ta vẫn chừng mê mãi
Hỏi nữa
nhưng mà chẳng dám đâu...