Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/12/2021 08:33, số lượt xem: 79

Có phải em là thơ nở hoa?
Xuân về cánh bướm lượn vờn hoa
Trăng khuya rượu chếnh vùi hương tóc
Chiều muộn thơ tràn thoảng phấn hoa
Kỳ ngộ gió đưa mây hợp phố
Vô duyên nước chảy mộng phù hoa
Đêm xuân gối mộng say hồn khách
Bỏ áo rời xiêm rối nguyệt hoa...