Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/04/2022 12:36, số lượt xem: 91

Tội nghiệp em xưa phận má hồng,
Bôn ba thề hẹn bắc tây đông.
Trời xanh cánh bướm còn thơ thẩn,
Núi thẳm đài hoa chửa đượm nồng.
Bà nguyệt tay chùng xe lỗi nhịp,
Ông tơ mắt kém kết duyên không.
Cầu trời em gái mùa xuân tới,
Gieo quả cầu hoa kiếm được chồng.