Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2021 07:31, số lượt xem: 163

Hỡi cô bé nhỏ
tóc đuôi gà,
Đường tới nhà em
mấy dặm xa?
Dầu có trường thành ngăn bóng liểu,
Dù cho sông rộng
với chiều tà.
Má hồng mê mãi
lòng say đắm.
Môi đỏ thầm thì
giọng thiết tha.
Nhớ nhé email hay face book,
Cho anh...
Cô bé tóc đuôi gà…