Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/10/2021 05:02, số lượt xem: 160

Ta hỏi rằng xưa gặp gở đâu
Trăng rằng xưa lạc bến giang đầu.
Hỏi thuyền, thuyền vội mà quên hẹn
Hỏi gió, gió rằng chẳng nhớ đâu...
Hỏi bướm,bướm còn đang thơ thẩn
Hỏi đêm, đêm ngủ suốt canh thâu.
Hỏi người, người vẫn còn mê mãi
Bút thắm lòng son, chẳng gợn sầu.