Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2021 07:50, số lượt xem: 110

Cúc cu! mẹ âp ủ con,
Mai sau con mẹ lớn khôn thành người.
Cúc cu! con ngủ đi thôi!
Mẹ còn bao việc đứng ngồi chưa an.
Cúc cu! sớm nắng chiều sương,
Mẹ chờ con ngủ lên đường kiếm ăn...