Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2014 15:19, số lượt xem: 425

Mới quen bác Tú (Mọc Đình Nhân)
Nay bác chuyển nhà, em đến thăm
Nghĩa bạn, không lo hơn tuổi tác
Duyên thơ, chẳng ngại kém lời văn
Nghĩa Đô - còn nhớ đêm mừng tết
Văn Miếu - chẳng quên sáng dạo xuân
Vui với Ban Mai, hồn bác ấm
Đường đời vững bước chẳng chồn chân!

(Kính tặng bác Tú Mọc)
27-5-2001