Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2014 17:41, số lượt xem: 617

Cây già bỗng nẩy lộc tươi non
Hai nửa vầng trăng ghép lại tròn
Nghĩa bạn khéo xây nền tổ ấm
Duyên thơ tài dựng nếp nhà son
Biển tình say nhận dâng ào ạt
Bến cảm đắm trao thả dập dồn
Hạnh phúc hẹn về trong mộng ước
Niềm vui thức dậy, nỗi sầu chôn!

2-3-2010