Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2014 10:53, số lượt xem: 467

Cuối hè gom nóng đợi mùa thu
Lúc nắng, lúc mưa cứ phập phù
Đã nặng tình thơ khi lạc nghiệp
Còn say cảnh biển lúc nhàn cư
Giao lưu mời đến không ngần ngại
Xướng hoạ gọi đi chẳng chối từ
Mỗi tháng đôi lần vui túc tắc...
Ơn trời, sức khoẻ vẫn còn dư!

30-7-2009