Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2014 08:09, số lượt xem: 487

Ai bảo tuổi cao chẳng thiết chi?
Vẫn nghe trên bảo, dưới không ì
Lai rai một quý ®«i lần... "tế"
Túc tắc dăm tuần một bận... "phi"
Khổ luyện con tim không rối loạn
Năng rèn bể thận hết nan nguy
Tứ chi, lục phủ hồi xuân sức
Cảm khoái... thăng hoa, một giấc... khì!!!

4-3-2010