Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/07/2014 16:15, số lượt xem: 543

Trong trái tim anh đã có em rồi
Dẫu xa cách nhưng lòng không cách trở
Mặc thời gian úa tàn không còn nữa
Thì chúng mình vẫn cứ ở trong nhau.