Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 15/07/2014 18:24, số lượt xem: 411

Bóng ai... nơi ấy... xa vời
Cứ đi... đi mãi... chân trời biệt tăm
Sầu vương... lẻ bóng... quanh năm
Nhớ ai...? Ai nhớ...? Ai thầm... nhớ ai???

- In trong tập thơ "Đêm vắng em", Đặng Tuấn Phong, Nhà XB Văn Học, 2013