Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2014 19:01, số lượt xem: 342

Em hỡi, em ơi! Chớ có buồn
Đừng cho môi thắm nhạt màu son
Đừng cho đôi má hồng mờ phấn
Đừng để xuân đời... lệ chảy tuôn!