Dưới đây là các bài dịch của tamdinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của tamdinh

Bên cầu Chu Tước cỏ nở hoa
Đầu ngõ Ô Y bóng chiều tà
Vương Tạ lầu cao xưa én trú
Nay sang dân dã én xây nhà

Ảnh đại diện

Ức Giang Nam (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của tamdinh

Xuân đi rồi!
Từ giã thành Lạc Dương,
Rặng liễu gió đưa giơ tay vẫy,
Nhành lan nhỏ lệ ướt sương rơi,
Một mình lòng buồn rượi.

Ảnh đại diện

Thán bạch phát (Lư Tượng): Bản dịch của tamdinh

Mỗi năm sao lại càng già,
Mỗi ngày râu tóc sao đà bạc hơn.
Thân này khách trọ trần gian,
Còn trong trời đất dọc ngang mấy thì.
Mây núi cũ sao trông rầu rĩ,
Bóng tà dường lòng những ngẫn ngơ.
Việc đời gỉ nhỉ bây giờ,
Thành đông rồi lại sang bờ ruộng nam.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]