Dưới đây là các bài dịch của summoner131. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xuân nhật mạn hứng (Nguyễn Phước Dục): Bản dịch của Summoner131

Nghèo rồi thơ mới giục
Mộng tới chuyện xưa sinh
Đất vắng không người viếng
Chẳng đeo bận chuyện đời

Ảnh đại diện

Xuân vãn (Trần Nhân Tông): Bản dịch của summoner131

Thiếu thời chưa tỏ lẽ sắc không
Xuân đến trăm hoa gửi tấc lòng
Đông Hoàng nay đã quen rõ mặt
Sân thiền nệm có ngắm truỵ hồng

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]