Như tơ biếc cỏ Yên
Dâu tần thấp nhánh xanh
Chàng mong ngày trở về
Thiếp dứt ruột buồn trông
Quen biết chi gió xuân
Lả lơi trên màn lụa?