Dưới đây là các bài dịch của Viên Thông. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống Lâm Tử Phương (Dương Vạn Lý): Bản dịch của Viên Thông Đường

Tháng sáu Tây Hồ một cảnh chung,
Bốn mùa khác hẳn vẻ sáng trong.
Lá sen xanh biếc liền trời thẳm,
Nắng chiếu hoa sen lạ sắc hồng.

Ảnh đại diện

Thôn xá thu châm (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Viên Thông Đường

Tiếng nện thình thình khắp sông khơi,
Trăng đêm lữ thứ não dạ người.
Oán lòng chinh phụ sầu quan ải,
Ly hận đong đầy tiếng thu rơi.

Ảnh đại diện

Thôn xá thu châm (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Viên Thông

Tiếng nện thình thình khắp sông khơi,
Trăng đêm lữ thứ não dạ người.
Oán lòng chinh phụ sầu quan ải,
Đong đầy ly hận tiếng thu rơi.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]