Dưới đây là các bài dịch của Vũ Xuân Thặng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngụ đề (Đỗ Mục): Bản dịch của Vũ Xuân Thặng

Cầm rượu nên say ngay ngất ngư,
Trước hoa nở, rụng tiếc chi chừ!
Ví như cả quãng đời ta ấy,
Nửa buồn thương, một nửa tâm tư!

Ảnh đại diện

Ký Toàn Tiêu sơn trung đạo sĩ (Vi Ứng Vật): Bản dịch của Vũ Xuân Thặng

Người vắng, công đường lạnh sớm nay,
Giật mình nhớ bạn ở trong mây.
Vẫn đang bó củi khe sâu ấy,
Hay đốt lò đan luyện bấy nay?
Những muốn mang bầu sang với bạn,
Mưa chiều mau quá, gió cùng mây.
Lá bay đầy núi, lá vàng bay!
Bạn ở nơi nào để kiếm đây?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]