Mạc Tư Khoa vụt nắng vàng rực rỡ
Puskin như cũng thấy ấm nồng
Nhà thơ đặt bên mình chiếc mũ
Và ung dung, tay phải để trong lòng

Người như đang ủ hồn bài thơ mới
Mừng chính quyền Xô Viết bốn mươi năm
Mừng hai vệ tinh trên cao vời vợi
Hãy ngợi ca tên lửa ghép ba tầng ?

Người Trung Hoa rất mến phục nhà thơ
Hát lên đi! ca vang tình cảm mới
Điệu du dương của tiếng lòng mát rượi
Cho bầu trời vang mãi những bài thơ.