Dưới đây là các bài dịch của Trần Nguyễn Mai Kha. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quan thư 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Trần Nguyễn Mai Kha

Rau hạnh bất xứng ngắn dài,
Muốn mà hái được, thuận tay đôi bờ.
Đêm dài trằn trọc thức mơ,
U nhàn thục nữ có chờ đợi ta.
Trị dân, trị quốc, trị gia,
Muốn mà thành sự, phải ta với nàng.

Ảnh đại diện

Đào yêu 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Trần Nguyễn Mai Kha

Cành đào tươi thắm hồng trần,
Rễ phần rậm rạp, hoa phần ngát hương.
Nàng kia đi lấy người thương,
Cảnh cầu yên ấm, yêu đương đậm nồng.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]