Dưới đây là các bài dịch của Trần Đặng Tài. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch): Bản dịch của Trần Đặng Tài

Bạn từ Hoàng Hạc về Tây
Tháng ba hoa khói xuống ngay Châu thành
Bóng buồm xa khuất màu xanh
Chỉ Trường Giang vẫn chảy quanh cuối trời

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch): Bản dịch của Trần Đặng Tài

Bạn từ lầu Hoàng Hạc đi về Tây
Tháng ba hoa khói xuống Dương Châu ngay
Bóng chiếc thuyền đơn xanh xa mất hút
Chỉ thấy Trường Giang vẫn chảy mỗi ngày

Ảnh đại diện

Bạc Tần Hoài (Đỗ Mục): Bản dịch của Trần Đặng Tài

Khói sông lạnh, ánh trăng phai
Đêm thuyền đậu bến Tần Hoài quán khuya
Chuyện nước mất em biết chưa
Mà sao vẫn hát khúc ca Hậu Đình

Ảnh đại diện

Dã vọng (Thanh thu vọng bất cực) (Đỗ Phủ): Bản dịch của Trần Đặng Tài

Trời thu trong vắt tầng không
Xa xôi bao lớp chập chùng bóng râm
Trời hoà nước toả màu lam
Thành cô quạnh nấp ẩn thân sương dày
Lá rơi theo gió rung cây
Mặt trời lặn giữa bóng mây núi đồi
Về đâu cánh hạc lẻ loi
Hoàng hôn tiếng quạ rộp trời rừng thưa

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]