Gương nước mênh mang sáng cả trời
Sắc núi bao la mưa vẫn tươi
Muốn ví Tây Hồ cùng Tây Tử
Điểm trang đậm nhạt giống nhau hoài


Nguồn: Những di sản nổi tiếng của Trung Quốc, Trương Tú Bình chủ biên, NXB Thế giới, 2003