Dưới đây là các bài dịch của Thiện Thanh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thu nguyệt (Trình Hạo): Bản dịch của Thiện Thanh

Suối xanh êm ả lượn bên đồi,
Màu nước thu trong ánh sắc trời.
Xa tít hồng trần ba mươi dặm,
Lá vàng mây trắng nhẹ nhàng trôi.

Ảnh đại diện

Độc Tiểu Thanh ký (Nguyễn Du): Bản dịch của Thiện Thanh

Tây Hồ vườn cũ hoang tàn,
Còn chăng tập sách trước làn song thưa.
Người đi son phấn ánh thần,
Văn chương không mạng đốt lần không tan.
Nỗi oan phong nhã tự mang,
Hận sầu kim cổ khó phân thấu trời.
Ba trăm năm nữa Tố Như,
Có ai nhỏ lệ cho người hay chăng?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]