Dưới đây là các bài dịch của Thanh Diệp. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nguyệt dạ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Thanh Diệp

Đêm nay trăng sáng Phu Châu,
Phòng khuê lẻ bóng ai ngồi ngắm trăng.
Thương con gái nhỏ nơi xa,
Làm sao thấu hiểu tâm tình Trường An.
Sương sa ướt đẫm tóc mây,
Tay ngọc giá lạnh hao gầy ánh trăng.
Bao giờ cùng tựa bên màn,
Trăng soi chung bóng cho dòng lệ khô?

Ảnh đại diện

Nguyệt dạ ức xá đệ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Thanh Diệp

Trống dồn dừng bước người đi,
Biên thùy một tiếng nhạn thu não nùng.
Đêm nay trắng xóa sương rơi,
Trăng vàng soi sáng đất trời quê xưa.
Em trai xa cách dặm trường,
Không nhà thăm hỏi cho tường tử sinh.
Thư đi mãi chẳng tới người,
Huống chi binh lửa ngập trời chưa thôi.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]