Dưới đây là các bài dịch của Thái Nhi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Giai nhân ca (Lý Diên Niên): Bản dịch của Thái Nhi

"Bắc phương có gái xinh tươi
Vang danh một cõi khôn người sánh ngang
Liếc ngang một cái thành tan
Nhìn dọc xiêu đổ tan hoang nước nhà
Ai ơi nhớ kỹ cho là
Nghiêng thành đổ nước chớ mà ...xáp vô"

Ảnh đại diện

Giai nhân ca (Lý Diên Niên): Bản dịch của Thái Nhi

"Nè nè phương bắc có giai nhân
Chói lòa một cõi dưới dương trần
Liếc ngang một cái thành bay mất
Nhìn dọc hai phen nước đổ rần
Nhắn vua một tiếng đừng tơ tưởng
Nước đổ thành nghiêng chớ có gần"

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]