Dưới đây là các bài dịch của TánThần. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Du Triệu thôn hạnh hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của TánThần

Triệu thôn hạnh đỏ mỗi năm
Lăm năm đã ngắm nhiều lần đây
Bảy mươi ba tuổi khó về,
Xuân này thăm lại, là từ biệt hoa.

Ảnh đại diện

Đại Lâm tự đào hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của TánThần

Tháng tư nhân giang hương đã tàn,
Đào hoa nở rộ khắp chùa đây.
Giận xuân không biết nơi nào kiếm,
Ngở đâu xuân đến tận nơi này.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]