Dưới đây là các bài dịch của Sa Minh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lam giang chu trung vọng Hồng Lĩnh (Cao Bá Quát): Bản dịch của Sa Minh

Quanh bọc ba vòng ngọn núi cao
Hai bên đồng áng biết nơi nao
Chín mươi chín ngọn xem chưa khắp
Buồm gió lênh đênh nước thuỷ trào

Ảnh đại diện

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 11 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Sa Minh

Có hẹn vui thưởng ngoạn
Kiếm tìm vẻ đẹp chung
Lan kia hương thầm ngát
Chè mới chén thêm hồng
Nhà vắng tiện ẩn dật
Khách thân tựa tiểu đồng
Suốt ngày thổn thức mãi
Thi hứng vút trong không

Ảnh đại diện

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 10 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Sa Minh

Huy hoàng chén thuỷ tinh
Soi thấy lòng quang minh
Bản tánh tuỳ sở thích
Há khinh đời quang vinh
Hoa sắc đẹp đầy vách
Oanh hót hay trên cành
Sợ đổi theo thời tiết
Chỗ ngồi gió xuân sanh

Ảnh đại diện

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 09 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Sa Minh

Lá sen nhớ công tử
Hoa mai đợi thuỷ tào
Phương Đình đến chăng tá
Thơ rượu muốn thô hào
Một mình cùng ai chén
Hát mới giọng càng cao
Mong thường qua thấy bạn
Hơn thứ rượu thuần giao

Ảnh đại diện

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 07 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Sa Minh

Ở đây có tùng cúc
Xế chiều dưới bóng râm
Xưa nghe Đào Bành Trạch
Gởi hứng tiếng đàn cầm
Ngoài sân ngắm cây cối
Bạn họp nhiều tình thâm
Nước sông trong chặp tối
Cảnh trọ cùng thơ ngâm

Ảnh đại diện

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 06 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Sa Minh

Ngồi vui có bạn đến
Rượu chẳng sầu chai không
Chủ nhân nồng tiếp đãi
Biệt thự sẵn thung dung
Ai khen ngàn vàng tán
Cốt say trăm trận nồng
Qua lại đã quen thuộc
Trong mộng còn vui chung

Ảnh đại diện

Đại hàn kỳ 1 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Sa Minh

Hôm trước tiểu hàn trời vẫn bức
Hôm nay đại hàn quay gió bắc
Vừa qua hàn hậu vài ngày sau
Liếc mắt tròn năm đến lập tức

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]