Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn phước Hậu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 103 trang (1028 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tống Giả các lão xuất Nhữ Châu (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Viện tây cây ngô đồng
Lặng lẽ che bóng mát
Gặp khó về quê hương
Ở đi lòng xuân nát.
Nay xa cách Thanh Môn
Mây Tử La chất ngất
Năm ngựa đời quý mong
Nhưng đầu không hai tóc.

Ảnh đại diện

Thu nhật Nguyễn ẩn cư trí giới tam thập thúc (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cửa cỏ người ẩn trong
quanh nhà rau thu trồng.
Cho giỏ kiệu sương ướt
chẳng đợi thư xin mong.
Bó kiệu xanh lá mọc
như đủa ngọc đầu tròn
Già lạnh bụng không ổn
chẳng lo kệu tính nồng.

Ảnh đại diện

Thù Mạnh Vân Khanh (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thương tóc trắng tận vui
Canh dài mến nến đỏ
Rời triều gặp nhau khó
Từ biệt chớ vội nhanh
như e rụng sông Ngân
Chung rượu chớ trống vắng
Việc đời mai lo bận
Tây đông gạt lệ dòng.

Ảnh đại diện

Thị điệt Tá (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đang bênh gió thu thổi
Cháu tận mặt an ủi
Nghe cảnh nhà yên vui
Ngỡ rừng trúc ngủ vùi.
Đầy hang mây phủ tới
Giậu lấn khe nước suối
Cháu là người nối dõi
Sớm học Trọng Dung hiền.

Ảnh đại diện

Tảo thu khổ nhiệt đồi án tương nhưng (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nóng mồng sáu tháng bảy như ran
Muốn nuốt bửa cơm chẳng thể ăn.
Đêm đến lo rầu bầy mối mọt
Thu về thêm bận lũ ruồi lằn.
Điên cuồng đay nịt thèm la lớn
Khẩn cấp sở thư đến lắm lần.
Ngắm hướng nam thông bên lạch nước
Chân trần ước được đạp tầng băng.

Ảnh đại diện

Thôi thị đông sơn thảo đường (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thích lều núi Ngọc lặng êm ru
Tươi mới khí lành sáng giữa thu.
Lúc vọng hồi chuông hoà tiếng khánh
Chiều nhìn ngư phủ với tiều phu.
Khay đầy lật Bạch Nha nhân gọt
Cơm nấu cần Thanh Nê bửa rau.
Há phải nhà tây Vương cấp sự
Hết thông tre đóng cửa sài hư.

Ảnh đại diện

Sơn tự (Dã tự tàn tăng thiểu) (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chùa ít sư tàn tạ
Vườn núi đường nhỏ cao
Chồn hương ngủ trúc đá
Chim vẹt mổ trái đào.
Lối vào đá lú nhú
Cất nhà sườn núi treo
Chiều từ am sư ngụ
Trăm dặm thấy tơ thu.

Ảnh đại diện

Quan định hậu hý tặng (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hà Tây uý xin thôi
Khom lưng khổ lắm rồi
Lão già đành chạy bỏ
Giữ kho thư thảnh thơi.
Mê rượu cần lương nhỏ
Ca thánh chúa tưng bừng
Về quê hứng đã tiêu
Quay đầu hướng gió réo.

Ảnh đại diện

Phụng tặng Vương trung doãn Duy (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nổi danh lâu Trung Doãn
Nay nhớ nhiều hoạn nạn
Dữu Tín cùng đứng ngang
Trần Lâm không thể sánh
Vua hiền lòng phụng mạng
Thơ hứng những khi buồn
Bền lòng ba năm luôn
Thử ngâm gương đầu bạc.

Ảnh đại diện

Phụng đáp Sầm Tham bổ khuyết kiến tặng (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thâm u cửa cung điện
Tan chầu về riêng ra
Ông theo sau thừa tướng
Tôi về lối Nhật Hoa
Hoa nhị hồng đẹp quá
Cành liễu biếc thướt tha
Bạn cũ thơ ý lạ
Riêng tặng bạc đầu già.

Trang trong tổng số 103 trang (1028 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối