Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn phước Hậu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 103 trang (1028 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhật mộ (Nhật lạc phong diệc khởi) (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ban chiều trời gió thổi
Đầu thành chim vểnh đuôi
Mây vàng cao chẳng đổi
Nước trắng sóng gợn nhồi
Già Khương nức nở nói
Trẻ Hồ hát rong chơi
Tướng quân thay ngựa giỏi
Đi đêm cầm mác điêu.

Ảnh đại diện

Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 3 (Ngã kim nhật dạ ưu) (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tôi nay đêm ngày lo âu
Các em phương nào tản lạc
Chẳng hay sống chết thế nào
Lại thêm xa dài đường đất
Tất bật rã rời trốn giặc
Đói lạnh vẫn nhớ mong nhau
Về đâu cửa nhà mất mát
Muốn đi lại ngại hùm beo
Ngước nhìn xéo mây bầy nhạn
Chim thú có đoàn cùng theo.

Ảnh đại diện

Lạp nhật (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Còn lâu tháng chạp ấm hàng năm
Ngày chạp năm này hết giá băng.
Xâm lấn cỏ huyên màu tuyết lấp
Phơi bày nhành liễu ánh xuân quang
Định say sẳn rượu đêm êm ả
Vừa mới về nhà chầu vãn tan.
Phấn mặt sáp môi ơn chuá rải
Ống xanh bình bạc chín tầng ban.

Ảnh đại diện

Khốc Trường Tôn thị ngự (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sớ gián can nghiêm cung
Nổi tiếng văn chương hùng.
Bộ Lễ từng đỗ đạt
Phủ Hiến uy ngựa thông.
Nước trôi, cuộc sống mất
Mây tan, đời trống không
Chỉ còn thông đài cũ
Suối vàng buồn mênh mông.

Ảnh đại diện

Khúc giang đối vũ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thượng uyển mây xuân tụ họp coi
Đình sông nắng chiếu rải hương trời.
Hoa rừng nước thấm son nhoà ướt
Rau hạnh gió đưa vệt đẹp dài.
Long vũ xe dừng quân mới đợi
Phù Dung điện cũ đốt mùi bay.
Bao giờ có chiếu Kim Tiền hội?
Người đẹp bên đàn cứ tạm say.

Ảnh đại diện

Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 1 (Sóc phong phiêu Hồ nhạn) (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gió bấc nhạn Hồ bạt
Tung mịt mù sỏi cát
Rừng rộng gió vù vù
Càng xanh đậm cỏ thu
Giàu có phô xóm bắc
Lầu đêm dịch réo rắt
Đâu biết khách nam buồn
Tháng chín áo thô suông.

Ảnh đại diện

Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 2 (Tích giả Bàng Đức công) (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xưa có ông Bàng Đức
Chưa hề nhập quan trường
Người già cũ Tương Dương
Bậc xử sĩ chịu cực
Há không kế giúp đời
Chỉ sợ sa lưới tội
Về rừng rậm chim muôn
Nước sâu cá tụ hội
Cất nhà nơi Lộc Môn
Lưu Biểu sao mời gọi.

Ảnh đại diện

Khiển hoài (Sầu nhãn khán sương lộ) (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mắt buồn ngắm móc sương
Cúc nở hoa thành lạnh
Gió trời gãy liễu nhánh
Rơi lệ tiếng kèn trong.
Bóng lầu trên nước tạnh
Núi mờ ải đêm buông
Tối chim về tổ lánh
Đậu sau quạ réo luôn.

Ảnh đại diện

Độc chước thành thi (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đèn hoa ôi hoan lạc
Cùng rượu chính tình thân
Cứ say thuận làm khách
Thành câu cảm thơ thần.
Trước mắt còn binh giặc
Nho học há nuôi thân
Với danh vị trói buộc
Cúi đầu thẹn cùng dân.

Ảnh đại diện

Đề Trịnh huyện đình tử (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Huyện Trịnh đình ven bờ suối sâu
Tựa bên cửa sổ hứng dâng cao
Mây ngăn sen núi lan đường lớn
Trời sáng xuân râm phủ liễu mầu
Gần tổ sẻ đồng khinh én lẻ
Dưới hoa ong núi bám người bâu.
Muốn đề thơ khắp cành xanh trúc
Chiều xuống lẻ loi sợ khổ sầu.

Trang trong tổng số 103 trang (1028 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối