Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn phước Hậu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 103 trang (1028 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đề tỉnh trung viện bích (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tường thấp trúc bên ngô chục tầm
cửa hang rò rỉ nước thâm trầm.
Hoa rơi tơ rũ trong ngày nắng
Chim gọi én con buổi cuối xuân.
Hủ lậu trò già còn sổ tịch
Nhịn ăn chầu muộn chút cam tâm.
Can vua chưa một lời trình tấu
Hứa giúp so quan lại thẹn thầm.

Ảnh đại diện

Bất quy (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Miền sông còn giặc giả
Thành hoang vuì xác người
Anh em ai chẳng có
Buồn hận suốt cả đời
Đếm tiền trông dĩnh ngộ
Để chỏm thông minh rồi
Đất nầy ba năm trọ
Gió xuân cỏ lại tươi.

Ảnh đại diện

Bạch Thuỷ minh phủ cữu trạch hỉ vũ, đắc qua tự (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cậu tôi khuôn phép lắm
Được vậy xưa mấy tay
Bích Sơn tạnh mà ẩm
Bạch Thuỷ mưa dầm dai
Cúng cầu không hôn ám
Cùng vui chẳng riêng ai
Nóng hầm trời nắng hạn
Say đàn hát hôm nay.

Ảnh đại diện

Bồi Lý kim ngô hoa hạ ẩm (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đất đẹp vừa đưa tới
Đi theo thấy vui lòng
Lông chim nhẹ bay vội
Phơ phất vài ngọn bông
Cỏ non ngồi bừa bãi
Rượu làng mua cũng không
Say về giờ cấm giới
Quan Lý khá ngại ngùng.

Ảnh đại diện

Xuân nhật đăng lâu (Vương Vũ Xứng): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Liễu xanh đậm đào hồng tàn rơi
Giữa buổi tựa lầu ngâm lẻ loi.
Quan biếm núi sông nhiều dặm nhốt
chim lồng chức phẩm hai xe ngồi.
Tuyết tan thấm tóc bồng thu tới
Mây nổi che hoa tâm hướng trời.
Thân thế thịnh suy không tính toán
Rượu làng rót ướt áo sầu ơi.

Ảnh đại diện

Nhật trường giản Trọng Hàm (Vương Vũ Xứng): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Làm sao chiều sớm một ngày dài
Quận hẻo quan nhàn cánh cửa cài.
Thế giới tập thi Tử Mỹ viết
Cội nguồn thư đạo Bá Dương khai.
Lầu đông rượu hủ trăng nhô mọc
Viện bắc cành hoa gió thổi bay.
Không phải đồng niên làm chủ quận
Lòng này hiu quạnh ngỏ cùng ai ?

Ảnh đại diện

Xuân cư tạp hứng (Vương Vũ Xứng): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Giậu lệch sáng hai gốc hạnh đào
Điểm trang nhà phó sứ Thương Châu.
Gió xuân cớ sự không dung được
Hoa rụng do oanh họp thổi nhào

Ảnh đại diện

Xa điền điệu (Vương Vũ Xứng): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tiếng trống tùng tùng, rượu choáng say
Núi cao đãn gổ lẫn trong mây.
Tự trồng tự hái thu ăn đủ
Nghiêu Thuấn vua mình, mình chẳng hay.

Ảnh đại diện

Tuế mộ cảm hoài (Vương Vũ Xứng): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thả cuối năm quan biếm núi đèo
Mặc bùn bụi cứ hướng sao theo.
Công khanh tin vắng sau từ biệt
Huynh đệ thư sang kể chuyện nghèo.
Mắt ngắm núi xanh hưu chẳng được
Tóc xoà điểm bạc rụng không nhiều.
Chỉ lời nói thẳng sinh ra sự
Lấy hảo danh thân phận hẩm hiu.

Ảnh đại diện

Hàn thực (Vương Vũ Xứng): Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hàn thực năm này ở núi Thương
Cảnh quang làng núi cảm tình vương.
Trẻ em bắt bướm hoa tìm kiếm
Người buộc đu vào cây tựa nương.
Sáng biếc cỏ đồng mưa gió tạnh
Xuân râm ngỏ hẻm móc sương không
An nhàn phó sứ đâu buồn bã
Tiền rượu soạn bia lấy trả luôn.

Trang trong tổng số 103 trang (1028 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối