Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Trâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Kinh trung đông chí ký Hà Nội chư khế (Nguyễn Văn Lý): Bản dịch của Nguyễn Trâm

Ở xa ngàn dặm non sông
Hôm nay lại tiết giữa đông, luật trời
Nhĩ Hà nơi ấy xa xôi
Nhớ người, trăng rọi cành mai, bên thềm


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Chí Đình Nguyễn Văn Lý (1795-1868), Nhiều người dịch, NXB Khoa học xã hội, 2013
Ảnh đại diện

Phú Yên quan xá trung thu (Nguyễn Văn Lý): Bản dịch của Nguyễn Trâm

Trung thu, đẹp trời xanh
Tiết thu, trời se lạnh
Ngắm trăng, việc bình thường
Đợi Trung thu ngắm cảnh


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Chí Đình Nguyễn Văn Lý (Nhiều người dịch), NXB Khoa học xã hội, 2011

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]