Chim bay mỏi cánh về rừng
Áng mây trôi giữa tầng không lững lờ
Bóng cô sơn nữ xay ngô
Ngô vừa xay hết, than phô ánh hồng