Dưới đây là các bài dịch của Lam Nguyệt. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cát sinh 5 (Khổng Tử): Bản dịch của Lam Nguyệt

Đêm mùa đông nặng sầu năm canh
Ngày mùa hè nhớ trông mòn mỏi
Trăm năm rồi cũng kết thúc
Ta rồi sẽ mãi bên người thiên thu

Ảnh đại diện

Cát sinh 4 (Khổng Tử): Bản dịch của Lam Nguyệt

Ngày mùa hè nhớ trông đằng đẵng
Đêm mùa đông sầu năm canh dài
Trăm năm rồi cũng kết thúc
Ta rồi sẽ ở bên người thiên thu

Ảnh đại diện

Cát sinh 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Lam Nguyệt

Chiếc gối sừng sáng bóng loáng
Mền gấm lấp lánh rực rỡ
Người ta yêu đã không còn
Sao ta phải một mình nơi đây?

Ảnh đại diện

Cát sinh 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Lam Nguyệt

Dây sắn kia phủ lấp bụi gai
Cỏ liêm lan đầy phần mộ
Người ta yêu đã không còn ở chốn này
Tại sao ta vẫn còn ở lại nơi đây?

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]