Lưa thưa tuyết rũ
Len vào vườn nam tụ
Xuân lạnh khoá quán xưa phòng cũ
Vài cây mai cổ thụ
Đứng thẳng oán gió đông
Hoa chưa nở
Hương thầm lan phủ

Khách đến thưởng ngoạn
Hoa mai khuyến dụ
Hoa tốt tươi, chúc người uy vũ
Bèn vò xuân làm rượu
Cắt tuyết tạo thành thơ
Suốt một ngày, quanh hoa vui thú