Dưới đây là các bài dịch của Lưu Mạnh Đức. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lâm giang tiên (Dương Thận): Bản dịch của Lưu Mạnh Đức

Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thị phi, thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không

Chỉ non sông kia còn vẹn cũ
Dù đã trải bao ánh chiều tà  
cùng với thiên thu còn lưu mãi
Dù bao kiếp người đã phải qua  

đầu bạc tiều phu cùng chài lưới
Hiểu rõ trăng mây hiểu đời trần
Mượn chén rượu ngon cùng đàm đạo
hết thảy chuyện đời cười giòn tan.

Ảnh đại diện

Vô đề (I) (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Lưu Mạnh Đức

Thân đặt trong lao
lòng bay ngoài ngục
Chí mong nghiệp lớn
Tâm gắng định kiên.

Ảnh đại diện

Tặng Võ công (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Lưu Mạnh Đức

Đường xa nghìn dặm cụ đến thăm
Biết bao tình cảm ngụ một lời
Kính dân mong trọn cả chữ hiếu
Thờ nước ước vẹn đến tiếng trung
Được cụ tới đây lòng mừng cảm
Nay cụ quay bước lệ nhớ nhung
Chỉ mong gửi đến điều chan chứa:
"Kháng chiến này ắt phải thành công"

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]