Dưới đây là các bài dịch của Hoang Phong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Từ ngôi làng hẻo lánh (Ryōkan Taigu): Bản dịch của Hoang Phong

Từ ngôi làng hẻo lánh
Mờ khuất trong sương chiều
Tôi quay trở về nhà
Nơi có túp lều cỏ
Phía rừng tùng xa xa


Nguồn: Ryokan gã thiền sư Đại Ngu cô đơn trên con đường trống không, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2010
Ảnh đại diện

Trong bình bát của tôi (Ryōkan Taigu): Bản dịch của Hoang Phong

Trong bình bát của tôi
Hoa tím và hoa diếp
Lẫn lộn cả với nhau
Xin hiến dâng chư Phật
Tận Ba tầng Thế giới


Nguồn: Ryokan gã thiền sư Đại Ngu cô đơn trên con đường trống không, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2010
Ảnh đại diện

Mãi hái hoa tím (Ryōkan Taigu): Bản dịch của Hoang Phong

Mãi hái hoa tím
Bên vệ đường mọc hoang
Bỏ quên cả bình bát,
Con tôi đâu rồi
Thằng con bình bát của tôi ơi!


Nguồn: Ryokan gã thiền sư Đại Ngu cô đơn trên con đường trống không, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2010
Ảnh đại diện

Buổi sáng đang hái rau (Ryōkan Taigu): Bản dịch của Hoang Phong

Buổi sáng đang hái rau
Trên luống đất bỏ hoang
Trong khu vườn cạnh bếp
Nghe con khướu hót vang
Hoá ra xuân đã về


Nguồn: Ryokan gã thiền sư Đại Ngu cô đơn trên con đường trống không, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2010
Ảnh đại diện

Suốt đêm trong am cỏ (Ryōkan Taigu): Bản dịch của Hoang Phong

Suốt đêm
Trong am cỏ
Ngồi đốt những cành khô
Làm thế nào để cùng nhau trò chuyện
Phải đến bao giờ cho tôi quên?


Nguồn: Ryokan gã thiền sư Đại Ngu cô đơn trên con đường trống không, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2010
Ảnh đại diện

Dưới bóng của ngọn núi (Ryōkan Taigu): Bản dịch của Hoang Phong

Dưới bóng của ngọn núi
Chiếc am cỏ của tôi
Sao lạnh quá thế này
Có lẽ phải ngồi dậy
Đốt bếp suốt đêm nay


Nguồn: Ryokan gã thiền sư Đại Ngu cô đơn trên con đường trống không, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2010
Ảnh đại diện

Trong bóng hoàng hôn (Ryōkan Taigu): Bản dịch của Hoang Phong

Trong bóng hoàng hôn
Vắt ngang
Ngọn Kugami
Nghe vang rền tiếng hươu kêu
Trên đỉnh núi


Nguồn: Ryokan gã thiền sư Đại Ngu cô đơn trên con đường trống không, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2010
Ảnh đại diện

Này suy tư bay bổng (Ryōkan Taigu): Bản dịch của Hoang Phong

Này suy tư bay bổng,
Hãy mang ta theo cùng,
Và dừng lại mỗi đêm trong một nơi xa lạ.
Cơn mơ mà ta mơ,
Sao vẫn chỉ là một, từ lúc chưa xa nhà.


Nguồn: Ryokan gã thiền sư Đại Ngu cô đơn trên con đường trống không, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2010

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]