Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Việt thi văn tuyển. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hạnh Thiên Trường hành cung (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Hoàng Việt thi văn tuyển

Cảnh thanh u, vật cũng thanh u
Mười mấy châu tiên, ấy một châu
Trăm tiếng đàn chim, đàn nhạc hát
Nghìn hàng đám quýt đám quân hầu
Trăng vô sự chiếu người vô sự
Nước có thu lồng trời có thu
Vừa bốn bể trong vừa bụi lặng
Độ xưa so với độ này thua


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hạnh An Bang phủ (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Hoàng Việt thi văn tuyển

Sớm chơi núi mây nổi
Tối ngủ bến trăng thanh
Bỗng dưng được hứng thú
Đầu bút hiện muôn hình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]